O nas

O nas

Klub 30 jest nowo powstałą strukturą o statusie sekcji Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, założoną w 2012 r. z inicjatywy prof. Andrzeja Milewicza skierowaną do młodych naukowców, pracujących w endokrynologii i pokrewnych dziedzinach, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe a nie przekroczyli 35 r.ż.
Sekcja powstała wzorem „Klubu 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), który ma już wieloletnią tradycję i wiele sukcesów na koncie.

Głównym celem Klubu jest integracja środowiska młodych polskich endokrynologów poprzez spotkania, wymianę informacji o prowadzonych badaniach naukowych i pomoc w finansowaniu przedsięwzięć oraz wyjazdów naukowych.