Pierwsza sesja naukowa Klubu 30 - XX Zjazd PTE 27-29 września 2012r. w Poznaniu

Pierwsza sesja naukowa Klubu 30 - XX Zjazd PTE 27-29 września 2012r. w Poznaniu

XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, który zorganizowano w dniach 27-29 września 2012r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich był wyjątkowy pod wieloma względami. I nie piszę tak tylko dlatego, że miał miejsce w moim rodzinnym mieście! W trakcie tego spotkania odbyła się bowiem pierwsza sesja Młodych Endokrynologów a powołany w tym samym roku z inicjatywy Prezesa PTE Prof. Andrzeja Milewicza Klub 30 miał swoją inaugurację.
Już na wiele miesięcy przed zjazdem staraliśmy się w możliwie najskuteczniejszy sposób dotrzeć do kierowników jednostek naukowych zajmujących się endokrynologią z informacją o naszych planach powołania Klubu 30 oraz organizacji sesji, w której pierwsze skrzypce odgrywać będzie młoda gwardia naszego towarzystwa. W specjalnej zakładce na stronie internetowej zjazdu można było odnaleźć informacje na temat atrakcji, jakie PTE przygotowało dla Młodych.
Stało się już tradycją zjazdów PTE, że przyznane zostały dwie nagrody za publikacje w czasopismach o najwyższym współczynniku oddziaływania Impact Factor oraz nagroda za najlepszą publikację w Endokrynologii Polskiej. Zgodnie z regulaminem, ubiegać się o nie mogli pierwsi autorzy prac, którzy nie przekroczyli jeszcze 40 roku życia, a praca została opublikowana w okresie międzyzjazdowym 2008-2012r. W tym roku laureatami zostali:
I nagroda - dr Monika Karczewska-Kupczewska z zespołem za pracę pt. Circulating brain-derived neurotrophic factor concentration is downregulated by intralipid/heparin infusion or high-fat meal in young healthy male subjects. Diabetes Care. 2012;35(2):358-62.
II nagroda - dr Ewelina Szczepanek-Parulska z zespołem za pracę pt. The role of sonoelastography in acute, subacute and chronic thyroiditis: a novel application of the method. Eur J Endocrinol. 2012;166(3):425-32.
Nagroda za najlepszą publikację w Endokrynologii Polskiej - dr Maria Gnacińska z zespołem za pracę pt. The serum profile of adipokines in overweight patients with metabolic syndrome. Endokrynol Pol. 2010;61(1):36-41.
Ponadto, wybranym osobom, które przesłały streszczenie na zjazd, PTE przyznało granty naukowe dla Młodych Endokrynologów, celem pokrycia kosztów uczestnictwa w zjeździe oraz zakwaterowania. Warunkiem ubiegania się o tego rodzaju wsparcie było aktualne członkostwo w PTE, wiek <35 roku życia, zgłoszenie streszczenia na zjazd, którego osoba kandydująca jest pierwszym autorem oraz załączenie informacji podsumowującej dorobek naukowy kandydata. Wreszcie, na stronie internetowej dostępna była deklaracja chęci wstąpienia w szeregi Klubu 30 oraz zgłoszenia pracy do Sesji Młodych Endokrynologów, które należało wypełnić przy okazji rejestracji streszczenia w systemie elektronicznym.
Do konkursu prac Młodych Endokrynologów przesłano łącznie 17 zgłoszeń w postaci streszczenia zjazdowego, którego pierwszym autorem jest osoba <35 roku życia. Dwie osoby były autorami dwóch doniesień, podczas gdy jedno doniesienie miało dwóch równorzędnych pierwszych autorów. Tym samym chęć wstąpienia do Klubu 30 wyraziło 16 kandydatów, w wieku od 22 do 34 lat. Cieszymy się, że idea Klubu 30 dotarła nie tylko do osób zatrudnionych w ośrodkach naukowych, bowiem wśród prezentujących swoje prace byli również studenci, którym szczególnie gratulujemy odwagi i osiągnięć naukowych. Miejmy nadzieję, że jeszcze przed długie lata będą oni wspierać Klub 30 swoją aktywnością!
Warunkiem zgłoszenia pracy do konkursu było aktualne członkostwo PTE, wiek <35 lat oraz załączenie informacji podsumowującej dorobek naukowy kandydata a także wypełnienie deklaracji chęci udziału w konkursie oraz wstąpienia do Klubu 30. Wszystkie z przesłanych prac zostały zakwalifikowane do prezentacji podczas zjazdu. Prace kwalifikowano na podstawie punktacji uzyskanej w trakcie recenzji do sesji Młodych Endokrynologów, ustnej bądź plakatowej. Tematyka prac była bardzo szeroka. Prezentowano doniesienia z endokrynologii klinicznej, w tym endokrynologii ginekologicznej, neuroendokrynologii, chorób nadnerczy, zaburzeń metabolicznych oraz tyreologii. Nie zabrakło również prac poruszających zagadnienia endokrynologii molekularnej i doświadczalnej. Warto w tym miejscu podkreślić bardzo wysoki poziom naukowy zgłaszanych doniesień, których punktacja recenzencka niejednokrotnie pozwalała im na zakwalifikowanie do tematycznych sesji ustnych poszczególnych sekcji PTE. Komitet naukowy przyjął jednak zasadę, aby wszystkie prace wysłane pod szyldem „Młody Endokrynolog” zakwalifikować konsekwentnie do sesji Młodych Endokrynologów. Najlepszych 8 doniesień, które uzyskały najwyższą punktację recenzentów, zostało zaprezentowanych na sesji ustnej, która odbyła się 28 września 2012r. w godz. 11.45-13.15. Pozostałych 9 prac zgłoszonych do Sesji Młodych Endokrynologów zostało zaprezentowanych w sesji plakatowej, która odbyła się tuż po sesji ustnej. O tym jak gorącym poparciem ze strony władz PTE cieszy się idea Klubu 30, świadczy chociażby obecność wśród przewodniczących sesji Prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego - Prof. Andrzeja Milewicza, inicjatora powstania Klubu 30 w ramach PTE. Ponadto, sesji współprzewodniczył Prof. Marek Ruchała - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu oraz kierownik Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu a także opiekun naukowy największej ilości (9) prac zgłoszonych przez Młodych Endokrynologów. Wśród przewodniczących nie zabrakło także reprezentanta samych Młodych Endokrynologów, których miałam wielką przyjemność i zaszczyt reprezentować jako współautor założeń Klubu 30 z ramienia lokalnego środowiska młodych badaczy.
Wygłoszenie prac naukowych poprzedziła prezentacja wstępnych założeń działalności Klubu 30 oraz propozycji regulaminu i logo Klubu 30. Z przyczyn od nas niezależnych, nie odbyło się zaplanowane na tą sesję wystąpienie przedstawicieli European Young Endocrine Scientists (EYES) w Polsce, którzy niestety nie mogli być obecni na zjeździe. Mamy jednak nadzieję, ze przy najbliższej okazji nasz Klub nawiąże owocną współpracę również z przedstawicielami tego stowarzyszenia nie tylko w Polsce ale i za granicą.
Przewodniczący obu sesji niejednokrotnie podkreślali nie tylko wartość merytoryczną prezentowanych prac badawczych ale i wysoką jakość oraz punktualność prezentacji młodych badaczy. Aż 11 streszczeń zgłosili autorzy z ośrodków poznańskich (Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu), ale swoją reprezentację miały również ośrodki z Wrocławia (dwie prace), Łodzi (dwie prace), Katowic (jedna praca) i Warszawy (jedna praca). Wierzymy, że zachęcili oni swoim przykładem młodych badaczy z innych ośrodków i w przyszłości w naszych sesjach będziemy mieli reprezentację z całej Polski!
Zarówno sesja jak i idea powstania Klubu 30 cieszyła się dużym zainteresowaniem i spotkała z ciepłym przyjęciem, zarówno wśród Młodych Endokrynologów jak i ich opiekunów naukowych. Miejmy zatem nadzieję, że podobne sesje na stałe zagoszczą w programie zjazdów PTE! A to już zależy tylko od zapału i aktywności Młodych oraz przychylności władz PTE, czego, sądząc po atmosferze sesji, z pewnością nie zabraknie. Swoją aprobatę i zainteresowanie zaproponowaną przez nas formą integracji najmłodszych członków PTE wyrażali także w licznych komentarzach goście zagraniczni, w tym Prof. Leonard Wartofsky, który z podziwem odnosił się to tego typu inicjatyw w środowisku europejskich endokrynologów.
Kończąc, pragnę bardzo gorąco zachęcić wszystkie osoby, które spełniają kryteria członkostwa w Klubie 30, aby przyłączyły się do naszej inicjatywy i wyrazić nadzieję, że idea Klubu nie przeminie wraz z tym zjazdem, lecz przeciwnie - zostanie wpisana na trwałe w struktury PTE a jego działalność będzie służyć korzyścią nie tylko Młodym Endokrynologom, ale i całemu Towarzystwu Endokrynologicznemu!
Ewelina Szczepanek-Parulska

Program sesji Młodych Endokrynologów podczas XX jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w Poznaniu.
Sesja ustna - 28 września 2012r. godz. 11.45-13.15 sala 1F

11.45-13.15
Sesja Młodych Endokrynologów
Przewodniczący: dr Ewelina Szczepanek-Parulska, prof. Andrzej Milewicz, prof. Marek Ruchała
11.45-12.05
Inauguracja Klubu 30
dr Ewelina Szczepanek-Parulska
12.05-12.13
Czy niedobór oreksyny A może nasilać zaburzenia metaboliczne u chorych na akromegalię?
Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Marek Bolanowski
12.13-12.21
Wpływ wyrównania cukrzycy na występowanie hiperandrogenizmu i zespołu policystycznych jajników u dziewcząt z cukrzycą typu I - badanie pilotażowe
Agnieszka Zachurzok-Buczyńska, Grażyna Deja, Aneta Gawlik, Agnieszka Drosdzol-Cop, Ewa Małecka-Tendera
12.21-12.29
Sonoelastografia - przydatność w ocenie i różnicowaniu trzech typów zapalenia tarczycy
Ewelina Szczepanek-Parulska, Ariadna Zybek, Jerzy Moczko, Agata Czarnywojtek, Jerzy Sowiński, Marek Ruchała
12.29-12.37
Ocena przydatności sonoelastografii w różnicowaniu łagodnych i złośliwych zmian ogniskowych tarczycy
Edyta Gurgul, Ewelina Szczepanek-Parulska, Adam Stangierski, Maciej Biczysko, Jerzy Moczko, Przemysław Majewski, Magdalena Rewaj, Marek Ruchała
12.37-12.45
Związek pomiędzy poziomem hormonu tyreotropowego, objętością tarczycy i wiekiem pacjentów z hemiagenezją tarczycy
Ariadna Zybek, Ewelina Szczepanek-Parulska, Marek Ruchała
12.45-12.53
Molekularna analiza genów zaangażowanych w proces organogenezy tarczycy u pacjentów z hemiagenezją
Kosma Woliński, Ewelina Szczepanek-Parulska, Bartłomiej Budny, Elżbieta Wrotkowska, Katarzyna Piątek, Witold Szaflarski, Katarzyna Ziemnicka, Maciej Zabel, Marek Niedziela, Marek Ruchała
12.53-13.01
Opis nowej formy splicingowej transkryptu genu PAX8 w tarczycy
Katarzyna Piątek, Ewelina Szczepanek-Parulska, Witold Szaflarski, Maciej Zabel, Marek Ruchała
13.01-13.09
Zaburzenia alternatywnego splicingu hormonu wzrostu w gruczolakach przysadki: potencjalna rola
onkogenu sf2/asf
Hanna Kędzierska, Beata Rybicka, Wiesław Bonicki, Paweł Nauman, Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Sesja plakatowa - 28 września 2012r. godz. 13.15-15.15 Ekspozycja plakatowa. PM - sesja Młodych Endokrynologów.
Przewodniczący: Prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, dr hab. Rafał Czepczyński, dr Ewelina Szczepanek-Parulska
104. Wole guzkowe a podwyższone miana przeciwciał przeciwko peroksydazie.
Barbara Bromińska, Gabriel Bromiński, Maciej Owecki, Michał Michalak, Marek Ruchała
105. Wpływ występowania płatów piramidowych tarczycy na efekty leczenia ablacyjnego I 131 u pacjentów z rakiem zróżnicowanym tarczycy.
Nadia Sawicka, Aleksandra Klimowicz, Jerzy Sowiński, Robert Oleksa, Maria Gryczyńska, Anna Wyszomirska, Marek Ruchała
106. Gospodarka glukozowa i insulinooporność u pacjentek z zespołem Turnera.
Adam Czyżyk, Anna Kostrzak, Błażej Męczekalski
107. Kortykoliberyna (CRH) w surowicy krwi u pacjentek z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki.
Agnieszka Podfigurna-Stopa, Błażej Męczekalski
108. Inteligencja emocjonalna pacjentek z zespołem policystycznych jajników.
Adam Stangierski, Hanna Komarowska. Izabela Warmuz-Stangierska, Katarzyna Ochmańska, Martha Lodyga, Marek Ruchała
109. Zmiany stężenia ghreliny w teście doustnego obciążenia glukozą u pacjentów z niedoczynnością tarczycy i akromegalią.
Edyta Gurgul, Jerzy Kosowicz, Marta Fichna, Magdalena Jaskuła, Maria Gryczyńska, Marek Ruchała
110. Zmiany w narządzie żucia u pacjenta z akromegalią.
Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Katarzyna Potoczek-Wallner, Marek Bolanowski
111. Witamina D a askładowe zespołu metabolicznego - czy istnieje zależność?
Magdalena Wojtczak, Agnieszka Żaklińska, Jan Komorowski, Agnieszka Siejka
112. Czy istnieje zależność między parametrami hormonalnymi i metabolicznymi u chorych z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy?
Monika Turlejska, Sławomir A. Mucha, Jan Komorowski, Agnieszka Siejka