Spotkania planowane

Planowane spotkania KLUBU 30

Europejski Kongres Endokrynologiczny Wrocław 3-7 maja 2014r.

Kochani!
Europejski Kongres Endokrynologiczny we Wrocławiu zbliża się wielkimi krokami! Mamy nadzieję, że jako Młodzi Endokrynolodzy z polskiego środowiska i gospodarze tegorocznego spotkania będziecie licznie w nim uczestniczyć. Przy pomocy sponsorów i dzięki nieustannemu wsparciu Prezesa PTE mieliśmy możliwość zorganizowania szeregu rabatów umożliwiających uczestnictwo spotkaniu Młodych na bardzo preferencyjnych warunkach. Dołożyliśmy również wszelkich starań aby w trakcie kongresu nie zabrakło atrakcji i spotkań skierowanych przede wszystkim do młodych adeptów endokrynologii.

Niedziela (4 maja) - godz. 16.00-17.30 - Hala Stulecia - sesja naukowa EYES we współpracy z Klubem 30 - prezentowane będą najlepsze prace spośród zgłoszonych na kongres przez Młodych Endokrynologów, w tym dwa doniesienia z Polski. Temat przewodni sesji w tym roku to: Cold metabolic inflammation in obesity: ignored complication and treatment target?

Poniedziałek (5 maja) - godz. 20.00 - międzynarodowe spotkanie towarzyskie Młodych Endokrynologów (EYES i Klubu 30) - w klubie Poziom 1 przy ul. Św. Mikołaja 8-11 (przy Starym Rynku). W programie kolacja z tradycyjnymi polskimi przysmakami i impreza taneczna.

Wtorek (6 maja) - godz. 12.45 - sala wykładowa nr 100 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5. Sesja satelitarna dla Młodych Endokrynologów zorganizowana przy współpracy firmy Novartis i Klubu 30. Honorowymi gośćmi sesji będą Prof. R. Pivonello oraz Prof. M. Pavel, którzy wygłoszą wykłady na temat nowych metod terapii akromegalii, choroby Cushinga i guzów neuroendokrynnych. Poza wykładami, zachęcamy do kameralnej dyskusji z wykładowcami i zapraszamy na poczęstunek. Po sesji zachęcamy do pozostania osoby zainteresowane kontynuacją członkostwa w sekcji Młodych Endokrynologów PTE (Klubie 30) oraz dalszą aktywnością na rzecz tej jednostki, celem podsumowania działalności Klubu w 2013r. i zaplanowania dalszych aktywności i form wsparcia Młodych Endokrynologów w nadchodzącym roku. Zaproszenie w linku poniżej.

Dla Młodych Endokrynologów na wszystkie spotkania WSTĘP WOLNY!

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału!
Do zobaczenia we Wrocławiu!

2nd EYES scientific meeting 26-27 września 2014r. Belgrad (Serbia)
Zgodnie z nową idea, EYES będzie corocznie jesienią organizować spotkanie, na którym Młodzi Endokrynolodzy z ESE prezentują swoje oryginalne doniesienia naukowe. W tym roku odbędzie się spotkanie inaugurujące ten cykl (również w Rotterdamie). Kolejne w przyszłym roku zaplanowano na 26-27 września w Belgradzie (Serbia).