Członkowie

1. Lek. Barbara Bromińska

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2012r.
Miejsce pracy: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - doktorant, lekarz rezydent (choroby wewnętrzne)
Zainteresowania naukowe/prowadzone projekty badawcze: choroby autoimmunologiczne tarczycy, obrazowanie i ocena czynności hormonalnej guzów nadnerczy

2. Lek. Adam Czyżyk

Wykształcenie: Ukończył Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2008r.
Miejsce pracy: Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - młodszy asystent, doktorant
Zainteresowania naukowe:
podwzgórzowy brak miesiączki
ocena wpływu zaburzeń hormonalnych na czynność układu krążenia
zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej
Prowadzone projekty badawcze:
Neuroendokrynne podłoże czynnościowego podwzgórzowego braku miesiączki i jadłowstrętu psychicznego: rola diagnostyczna, prognostyczna oraz odpowiedź na neuromodulację
Gospodarka wapniowo-fosforanowa u pacjentek z zespołem policystycznych jajników
Parametry sercowo-naczyniowe u pacjentek z podwzgórzowym brakiem miesiączki

3. Dr n. med. Edyta Gurgul

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2007r.
Miejsce pracy: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - lekarz rezydent (choroby wewnętrzne)
Zainteresowania/prowadzone projekty badawcze:
Ekspresja ghreliny i obestatyny w zaburzeniach czynności tarczycy

4. Dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami UM we Wrocławiu
Zainteresowania naukowe/prowadzone projekty badawcze: akromegalia, guzy neuroendokrynne, osteoporoza

5. Lek. Katarzyna Maliszewska

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UM w Białymstoku - asystent
Zainteresowania naukowe/prowadzone projekty badawcze: diabetologia, dietetyka, regulacja hormonalna głodu/sytości

6. Lek. Katarzyna Piątek

Wykształcenie: Lekarz (2012) - UM w Poznaniu
Miejsce pracy: Szpital Kliniczny im. H Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - doktorant
Projekty badawcze:
Badanie podłoża genetycznego hemiagenezji tarczycy
Wpływ stężenia witaminy D3 na profil kliniczny, morfologiczny i hormonalny pacjentów z nadczynnością przytarczyc
Zainteresowania naukowe: endokrynologia molekularna, nadczynność przytarczyc

7. dr n. med. Agnieszka Podfigurna-Stopa

Wykształcenie: Dr n. med. (2012), specjalista ginekolog-położnik (2013)
Miejsce pracy: Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej UM w Poznaniu - asystent
Zainteresowania naukowe: endokrynologia rozrodu, przedwczesne wygasanie funkcji jajników, osteoporoza u młodych kobiet na tle hipoestrogenizmu
Projekty badawcze:
Ocena stężeń kortykoliberyny, kisspeptyny oraz inhibiny B i inhibiny całkowitej w surowicy krwi u pacjentek z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki i jadłowstrętem psychicznym.
Neuroendokrynne podłoże czynnościowego podwzgórzowego braku miesiączki i jadłowstrętu psychicznego: rola diagnostyczna, prognostyczna oraz odpowiedź na neuromodulację.

8. Lek. Nadia Sawicka

Wykształcenie: Lekarz (2010) - UM w Poznaniu
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu - lekarz rezydent (choroby wewnętrzne), doktorant
Zainteresowania naukowe: tyreologia, zaburzenia metaboliczne, medycyna nuklearna
Projekty badawcze: Wisfatyna w niedoczynności tarczycy

9. Dr n. med. Adam Stangierski

Wykształcenie: Lekarz (2009) – UM w Poznaniu
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu - lekarz rezydent (choroby wewnętrzne)
Zainteresowania naukowe/prowadzone projekty badawcze: hormonalna regulacja metaboliczna, ocena zmian składu ciała w endokrynopatiach, ultrasonografia tarczycy, psychoneuroendokrynologia, PCOS

10. dr n. med. Maria Stelmachowska-Banaś

Wykształcenie: Dr n. med. 2011
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii CMKP, Szpital Bielański Warszawa - specjalista chorób wewnętrznych, starszy asystent
Zainteresowania naukowe: choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego

11. dr n. med. Ewelina Szczepanek-parulska

Wykształcenie: Lekarz (2008) - UM w Poznaniu, Dr n. med. (2010)
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu - lekarz rezydent (choroby wewnętrzne), adiunkt
Zainteresowania naukowe: tyreologia (obrazowanie tarczycy, dysgenezje tarczycy – profil kliniczny i genetyczny)
Prowadzone projekty badawcze:
ocena pacjentów z hemiagenezją tarczycy w aspekcie klinicznym i molekularnym, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki genetycznej
badaniu znaczenia klinicznego metabolitów hormonów tarczycy
rola elastografii, biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z użyciem igieł z mandrynem oraz wybranych markerów molekularnych w poprawie przedoperacyjnej diagnostyki zmian ogniskowych w tarczycy
ocena przydatności sonoelastografii w diagnostyce zapaleń tarczycy

12. Monika Turlejska

Studentka medycyny - UM w Łodzi
Zainteresowania naukowe: cukrzyca, guzy nadnerczy

13. Magdalena Wojtczak

Studentka IV roku medycyny - UM w Łodzi
Aktywnie działa w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Endokrynologii w Łodzi (od 2011)
Zainteresowania naukowe: witamina D w chorobach cywilizacyjnych

14. Lek. Kosma Woliński

Wykształcenie: Magister biotechnologii (2009), Lekarz (2011), Licencjat biologii (specjalność bioinformatyka, 2012)
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu - lekarz rezydent (choroby wewnętrzne), doktorant
Zainteresowania naukowe/prowadzone projekty badawcze:
badanie genetycznego podłoża dysgenezji tarczycy
ocena przydatności wybranych markerów ultrasonograficznych i molekularnych w ocenie ryzyka złośliwości zmian ogniskowych w tarczycy

15. dr n. med. Agnieszka Zachurzok

Wykształcenie: Lekarz, Dr n. med. (2004)
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - adiunkt
Zainteresowania naukowe: zespół policystycznych jajników, hiperandrogenizm, otyłość i zespół metaboliczny

16. Lek. Ariadna Zybek

Wykształcenie: Lekarz (2012) - UM w Poznaniu
Miejsce pracy: Szpital Kliniczny im. H Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań – lekarz rezydent (choroby wewnętrzne), doktorant
Zainteresowania naukowe: endokrynologia, tyreologia
Prowadzone projekty badawcze:
ocena kliniczna pacjentów z hemiagenezją tarczycy
ocena przydatności sonoelastografii w diagnostyce zapaleń tarczycy

17. Agnieszka Żalińska

Studentka IV roku medycyny - UM w Łodzi
Aktywnie działa w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Endokrynologii w Łodzi (od 2011)
Zainteresowania naukowe: witamina D w chorobach cywilizacyjnych