Zarząd

var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".kDFex9S8wu{display: none;}";document.head.appendChild(n); Prezes
Dr n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska

Katedra i Klinika Endokrynologii,
Przemiany Materii i Chorób Wewn?trznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Pozna?
Tel. 61 869 13 30
Fax. 61 869 16 82
E-mail: ewelinaparulska@gmail.com

Vice Prezes
Lek. Adam Czy?yk

Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Ginekologiczno-Po?o?niczy Szpital Kliniczny
ul. Polna 33
60-535 Pozna?
Tel. 61 841 93 66
e-mail: czyzykadam@gmail.com

Sekretarz
Dr n. med. Stelmachowska-Bana?

Klinika Endokrynologii CMKP,
Szpital Biela?ski Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
ul. Ceg?owska 80,
01-809 Warszawa
tel./fax: 22 8343 131, 22 5690 529
e-mail: mstelm@cmkp.edu.pl
jerseycheapforsale.com http://jerseycheapforsale.com