Spotkania Archiwalne

var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".kDFex9S8wu{display: none;}";document.head.appendChild(n);Lista spotka?

1. Pierwsza sesja naukowa Klubu 30 - XX Zjazd PTE 27-29 wrze?nia 2012r. w Poznaniu
Relacja ze spotkania:
http://klub30.ptendo.org.pl/node/13

2. X Kurs Kszta?cenia Ustawicznego z Endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych 21-23 marca 2013r. w Sopocie
Relacja ze spotkania:
http://klub30.ptendo.org.pl/node/14

3. Pierwsze mi?dzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Klub 30 - 1st Central European Sympodium of Young Endocrinologists (Club 30) - 9-11 Maja 2013, Wroc?aw.
Relacja ze spotkania:
http://klub30.ptendo.org.pl/node/15

4. Spotkanie EYES (European Young Endocrine Scientists) - 19-20 lipca 2013r. w Rotterdamie.
Relacja ze spotkania:
http://klub30.ptendo.org.pl/node/16

5. 1st EYES scientific meeting Rotterdam, 10-11 pa?dziernika 2013r.
Relacja ze spotkania:
http://klub30.ptendo.org.pl/node/17 jerseycheapforsale.com http://jerseycheapforsale.com